Stofbestrijding

Bij afvalverwerking en recycling ontstaat doorgaans veel fijnstof. Om de gezondheidsrisico’s voor zowel werknemers als omwonenden structureel en doeltreffend te verminderen, hebben we in eigen beheer een uniek stofbestrijdingssysteem ontwikkeld. In veel gevallen kunt u hiervoor fiscaal voordelig investeren dankzij de Milieu InvesteringsAftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Wij adviseren u hier graag over.

Vaste stofbestrijding

In (een deel) van de bedrijfshal kunnen we een stofbestrijdingssysteem aanleggen dat het werkklimaat aanzienlijk verbetert. Fijne waternevel wordt onder hoge druk over het materiaal gesproeid waardoor het stof neerslaat. De kraanchauffeur kan met de afstandbediening eenvoudig de installatie bedienen. Onze stofbestrijdingsunits zijn standaard uitgerust met een UV-ontsmettingslamp die bacteriën doodt. Dagelijks worden automatisch de leidingen schoongespoeld en met perslucht gedroogd. ’s Winters voorkomen we zo bevriezing en ’s zomers krijgt legionella geen kans.

Mobiele stofbestrijding

De techniek van het onder hoge druk vernevelen van water, gebruiken we ook voor een mobiele installatie op kraanmachines. We monteren hiervoor een watertank van 1.000 liter op de kraanmachine, waarmee men doorgaans een hele dag kan werken. We passen de installatie aan alle soorten kranen aan.
Bekijk de brochure over Mobiele stofbestrijding en Stagionaire Stofbestrijding.

Legionellapreventie

In de zomer kan de temperatuur in de waterleidingen van het stofbestrijdingssysteem hoog oplopen. Dit brengt een verhoogd risico op legionellabesmetting met zich mee. Naast de maatregelen die al genomen zijn (Uv-filter, automatisch doorspoelen van leidingen) is de eigenaar van de installatie volgens het arbo-besluit verplicht om een risicoanalyse en een legionellabeheersplan op te stellen. Wij adviseren onze klanten daarom contact op te nemen met Aqua D&S, een bedrijf wat gespecialiseerd is in het beheersbaar maken van risico’s op het gebied van legionellabesmetting.