MEEST GEAVANCEERDE SORTEERLIJN IN NEDERLAND

Ontwerp een sorteerlijn met een hogere doorzetsnelheid per uur én een beter scheidingspercentage, zo luidde de opdracht van Van Vliet Contrans. Dirk van de Wal van Waltec realiseerde een ultramoderne sorteerinstallatie met een 3D zeefcombinatie, gekoppeld aan een drieweg luchtinstallatie met optische scheiders. Voor de complete besturing schakelde hij Duim techniek in.

Van Vliet Contrans maakt deel uit van Shanks Group PLC, een internationale groep van bedrijven die afval- en reststoffen inzamelen, bewerken en verwerken met als doel zoveel mogelijk afval te hergebruiken als grondstof. Op de locatie in Wateringen was men toe aan een nieuwe sorteerlijn voor bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval.

Meer en betere output
John de Wit van Van Vliet Contrans: ‘We hadden meer capaciteit nodig en we wilden het restpercentage afval dat niet hergebruikt kan worden, verder naar beneden brengen. En dat is gelukt! We hebben nu 3 – 4% minder restfractie. Daar komt bij dat de capaciteit van deze sorteerlijn aanzienlijk hoger ligt, terwijl er minder mensen nodig zijn aan de lijn: Eerder verwerkten we met 10 mensen ca. 20 ton per uur en nu is dat 50 ton per uur met 5 mensen. Een dubbele efficiencyslag dus en een sterke rendementsverbetering.’

In één gang naar drie materiaalstromen
Bij het ontwerpen van deze geavanceerde sorteerlijn heeft Waltec een aantal technieken gecombineerd. Dirk van de Wal: ‘Onze insteek is altijd om de juiste sleutelonderdelen te combineren tot een praktische installatie. In Wateringen hebben we bijzondere technieken samengevoegd. Door de 3D zeeftechniek te combineren met de drieweg luchtinstallatie krijgen we één verwerkingsgang die drie materiaalstromen creëert. Hierbij houden we het materiaal zo groot – en daarmee zo zuiver – mogelijk. Dit vergt een minimale inzet van personeel.’

Pragmatisch
Voor de besturing schakelde Waltec Duim techniek in: ‘Duim techniek is net als wij pragmatisch ingesteld. We hebben inmiddels al bij zeven projecten samengewerkt en ik ben erg content over hetgeen zij presteren.’

Betrouwbaar en snel
Duim techniek leverde naast de besturing van de sorteerinstallatie ook de perslucht- en de stofbestrijdingsinstallatie. John de Wit: ‘Ze hebben al eerder onder andere de schakelkasten voor onze puinbreker geleverd. Duim techniek beschikt over goede monteurs en veel kennis op ons vakgebied. Als er problemen zijn, kunnen ze deze op afstand of verhelpen of meteen een goede analyse maken en met de juiste materialen naar de installatie komen. Die snelle respons is erg belangrijk om downtime te minimaliseren.’

De nieuwe sorteerinstallatie is uiteindelijk in zeven weken gebouwd en in twee weken in gebruik gesteld. Sinds april is deze meest geavanceerde sorteerlijn van Nederland volledig operationeel.

« Terug naar vorige pagina